Vyberte stránku

Posúvame hranice stavebného trhu

Sme konzultačná spoločnosť v oblasti prípravy, aktívneho riadenia
a administrácie infraštruktúrnych aj dopravných stavieb. Tvoríme nové štandardy a nebojíme sa boriť zavedené poriadky, ktoré sú dávno prežité.

Jednoducho to vieme

V Contract managemente sa špecializujeme na všetky fázy stavebných projektov. Poznáme ich úskalia a vzájomné súvislosti. Vďaka tomu dokážeme klientov bezpečne previesť celým procesom od počiatočnej myšlienky cez realizáciu až po dokončenie stavby. Pomáhame uskutočňovať aj tie najnáročnejšie stavebné vízie a postupovať efektívne s úsporou času a finančných prostriedkov.

Snažíme sa o to, aby sa stavebný trh posunul k lepšiemu a pomáhame na ňom vytvoriť zdravé prostredie. Vyznáme sa v platnej legislatíve a vieme, ako správne nastaviť zmluvné vzťahy, aby boli pre všetky strany transparentné, efektívne a vyvážené (napr. pomocou vzorových zmlúv FIDIC).

Pre zlepšenie podmienok na trhu vytvárame metodiky určené k štandardizácii slovenského aj českého stavebníctva. V tejto oblasti tiež ponúkame klientom odborné konzultácie a školenia.

Spoločnosť Contract management SK, s.r.o. vznikla v nadväznosti na českú materskú spoločnosť Contract management, a.s. Aktuálne prevádzkujeme tri pobočky – v Prahe, Liberci a od roku 2019 aj v Bratislave.

 

Sme novodobí rytieri stavebného trhu

Rytier sa pre nás stal symbolom štyroch hlavných cností, ktorých sa chceme v rámci spolupráce s našimi klientmi aj v pracovnom kolektíve držať.

9

NOVÁTORSTVO

Nebojíme sa ísť hrdo v prvej línii a objavovať nové cesty, kadiaľ ešte nikto pred nami nešiel.

9

GURÁŽ

Vieme sa postaviť prekážkam čelom.

9

ŠĽACHTETNOSŤ

Vieme podať pomocnú ruku, ak sa niekto ocitne v ťažkostiach.

9

GENTLEMANSTVO

Vážime si našich spolubojovníkov a máme úctu aj k našim protivníkom.

V Contract managemente berieme našu prácu ako poslanie. Preto sme sa rozhodli vniesť poriadok a spravodlivosť do stavebníctva. Vybudovať moderné štandardy a spojiť sily s tými najlepšími v odbore i zo zahraničia.“

Ondřej Vaněček – riaditeľ spoločnosti